Jasovská jaskyňa

Národná prírodná rezervácia od roku 1996. Nachádza sa v národnej prírodnej rezervácii Jasovské dubiny. Jej dĺžka je 2811m z toho sprístupnená časť v dĺžke 550m. Jej výzdoba pozostáva z stalagmitov, stalagnátov, štítov, bubnov, "kamenných" vodopádov ... Jej vznik, objavenie dátujeme od 13.st. Pri odlamovaní skál tu vznikli rozsiahle dómy, Starý Dóm, Dóm netopierov a Bludisko. V jaskyni môžeme nájsť archeologické nálezy z dôb paleolitu, neolitu a halštatu. Je najstaršie sprístupnenou jaskyňou na Slovensku.

Otváracie hodiny

Hlavná sezóna (jún - august)

9:00 - 16:00

Mimo sezónu (apríl - máj; september - október)

10:00 - 14:30

Vstupné: dospelí 5,- Eur; študenti 4,- Eur; deti 2,50 Eur; video 7,- Eur; foto 7,- Eur; mimoriadný vstup 30,-
Eur